Mgr. Mariana (Giga) Kočtúchová

Giga vyštudovala Fakultu telesnej výchovy a športu, špecializácia trénerstvo - atletika 1. triedy a kondičný tréner.

Je držiteľkou viacerých certifikátov. Aktívne sa venovala atletike, realizovala sa však vo všetkých športoch, ktoré boli v jej okolí možné. Keďže vyrastala v rodine telocvikárov, šport sa stal v jej živote prvoradým. Giga sa našla plnohodnotne v trénerskej činnosti. Jej srdcovkou sa stali hlavne kondičné tréningy dospelých a detí, ako aj tréningy dospelých a detí po zraneniach.


Mgr. Nikola (Nika) Čorbová

Nika vyštudovala Fakultu telesnej výchovy a športu, odbor ućiteľstvo telesná výchova - geografia. 


V súčasnosti sa venuje profesionálnemu triatlonu, v ktorom nás reprezentuje a v ktorom už dosiahla aj množstvo úspechov. Je to naša jednotka a bojovníčka, ktorá si ide tvrdo za svojím cieľom :-) Nika má veľmi pozitívny vzťah k deťom, vo svojom voľnom čase ich trénuje a odovzdáva im svoje profesionálne skúsenosti, najmä formou motivačnej a psychickej podpory.Eva Jarošová

Evka má vyštudovanú strednú pedagogigickú školu. Študentka na FTVŠ, odbor učiteľstvo telesná výchova - geografia. 


Aktívne sa venuje tancu (disco dance) a športovému aerobicu (step aerobic a dance aerobic). Evka trénuje naše najmenšie detičky, zoznamuje ich s pohybom a buduje im pozitívny vzťah k športu.Mgr. Jozef (Joži) Čmeľ

Joži vyštudoval Fakultu telesnej výchovy a športu - odbor ućiteľstvo telesná výchova - geografia. 


Aktívne hrával tenis, neskôr volejbal. Aktuálne učí na základnej škole krúžok netradičných športov, kde vyučuje telesnú výchovu a geografiu. Má rád prírodu, turistiku a včelárenie. Naše detičky rád vedie k prírode a učí ich, ako sa k nej správať.Naše spoločné hodnoty: osobný prístup, budovanie pozitívneho vzťahu k pohybu, starostlivosť o vaše zdravie.