Všeobecné podmienky

1. Cvičebné programy (Mamafit, Všeobecná športová príprava detí, Kondičné tréningy pre dospelých a deti) sa konajú za každého počasia.
2. Každý z účastníkov programu "Mamafit" a "Kondičné tréningy pre dospelých" sa zúčastňuje cvičenia na vlastnú zodpovednosť.
3. Cvičenia sa môžete zúčastniť po zaplatení programu a predložení dokladu o úhrade.
4. Fitprogres neručí za majetok účastníkov v prípade poškodenia, straty či krádeže.