Ďakujeme za odoslanie prihlášky do programu Všeobecná športová príprava detí

Budeme Vás kontaktovať v čo najkratšom čase.