Všeobecné podmienky:

1. Cvičebné programy (Mamafit, Všeobecná športová príprava detí, Kondičné tréningy pre dospelých) sa konajú za každého počasia.
2. Každý z účastníkov programu "Mamafit" a "Kondičné tréningy pre dospelých" sa zúčastňuje cvičenia na vlastnú zodpovednosť.
3. Cvičenia sa môžete zúčastniť po zaplatení programu a predložení dokladu o úhrade.
4. Fitprogres neručí za majetok účastníkov v prípade poškodenia, straty či krádeže.

 

Zásady ochrany osobných údajov:

Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov spoločnosti Fitprogres, s.r.o. so sídlom Holekova 3200/1 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04, IČO: 46 329 030, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 76923/B na marketingové účely. Tento súhlas je na dobu 5 rokov a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať.